Vejledning om ansøgning om hensættelse

Jakob Lethmar
Jakob Lethmar
  • Opdateret

Afdelingen kan jvf. § 15, stk. 2 i Vedtægter for Røde Kors i Danmark foretage:
• en særskilt hensættelse til løsningen af særlige, større opgaver.
• hensættelsen må kun foretages, for så vidt det ikke medfører driftsunderskud i hensættelsesåret.
• hensættelsesperioden må ikke overstige fem på hinanden følgende år.
• hvis de hensatte midler ikke er anvendt efter det oprindelige formål efter hensættelsesperiodens udløb, skal de tilbageføres over afdelingens driftsregnskab.
• hensættelsen skal godkendes af økonomi- og revisionsudvalget (idet hovedbestyrelsen har delegeret sine beføjelser til at behandle og godkende ansøgninger om hensættelser til udvalget).


Hovedbestyrelsen har supplerende fastsat at:
• hensættelsen skal fortrinsvis vedrøre indtægtsskabende aktiviteter
• der tillades ikke hensættelser til aktiviteter/indkøb, der bør kunne indeholdes i driften
• større anskaffelser bør planlægges i budgetfasen
• ansøgningen fra afdelingen forudsættes at være velbegrundet og veldokumenteret
• ansøgningen skal indeholde budget - både årsbudget for afdelingen og budget for aktiviteten/indkøbet
• ansøgningen vurderes ud fra en fortsat restriktiv praksis, men således, at ansøgningen vurderes individuelt ud fra hensættelsens størrelse, art og forventede konkrete brug samt afdelingens økonomiske forhold.


Ansøgningen bør derfor blandt andet indeholde oplysninger om:
• Formålet med hensættelse.
• Hvad opnår afdelingen ved hensættelsen, som ikke kan opnås uden hensættelse.
• Hvilket beløb der ønskes hensat.
• Hvilke udgifter skal hensættelsen konkret betale.
• Hvornår hensættelsen forventes anvendt/længden af den ønskede hensættelsesperiode (højest fem på hinanden følgende år).

Sammen med ansøgningen indsendes derfor:
• foreløbigt regnskab (skøn) for hensættelsesåret
• årsbudget for afdelingen og
• budget for aktiviteten/indkøbet.


Den regionale udviklingskonsulent og kontaktpersonen i økonomiafdelingen er gerne behjælpelig.
Ansøgning sendes til landskontorets økonomiafdeling, som sender ansøgningen videre til beslutning i økonomi- og revisionsudvalget.


Det anbefales, at ansøgningen sendes ind i god tid inden afdelingens regnskab er færdiggjort.

 

Vejledningen kan findes på mrk her: Vejledning om ansøgning til hensættelse

Relateret til

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.