Information om Røde Kors e-mail

Kristoffer Uhrenholdt Turkzeban
Kristoffer Uhrenholdt Turkzeban
  • Opdateret

Om Røde Kors e-mails

Hvorfor kan man som frivillig få brug for en Røde Kors e-mail, hvem kan få en Røde Kors email, og hvordan gør man? Hér følger lidt information.

En Røde Kors e-mail er en mailadresse, som oprettes af Røde Kors’ IT-afdeling til brug for
det frivillige arbejde.

Hvorfor kan man som frivillig få brug for en Røde Kors e-mail?

Det kan være rart for frivillige ledere i Røde Kors at kunne skelne mellem, hvad der er privat og Røde Kors kommunikation, og ikke skulle oplyse sin private e-mail, når andre udenfor Røde Kors skal i kontakt, fx på hjemmeside, invitationer, foldere, mv.

Det er desuden et lovkrav, at når man som del af sin frivillige aktivitet sender/modtager
følsomme eller fortrolige persondata (fx helbreds- eller økonomiske oplysninger, cpr.nr.),
skal det ske via en ”sikker mail”. Du kan kun sende og modtage en ”sikker mail” hvis du
har en Røde Kors e-mail. Du kan læse mere om, hvad du som frivillig må/kan/skal med
persondata her.”

Endelig får Røde Kors e-mail betydning, når vi i den kommende tid videreudvikler de digitale systemer, der stilles til rådighed i Røde Kors. Adgang til flere af disse systemer vil kræve, at man har en Røde Kors e-mail.

Hvem kan få en Røde Kors e-mail?

Frivillige, med eller uden hverv, som sender eller modtager følsomme eller fortrolige persondata, har brug for en Røde Kors e-mail for at sikre, at Røde Kors kan overholde EU persondataforordning (GDPR).

Herudover, vil nogle frivillige på sigt få brug for en Røde Kors e-mail for at få adgang til vores systemer.
Er du i tvivl om, om du har brug for en Røde Kors e-mail, så spørg endelig!

Navngivning

Når man beder om at få en Røde Kors e-mail, så får man en personlig e-mail.

Personlige e-mails navngives med seks initialer fx John Nielsen = johnie@rodekors.dk

Det er desuden muligt at tilvælge en eller flere såkaldte ”funktionspostkasser”. Med en funktionspostkasse kan flere frivillige have adgang til samme e-mail, fx hvis flere deler opgaven som aktivitetsleder i en given aktivitet. En funktionspostkasse har den fordel ift. overdragelse, at man når man stopper som aktivitetsleder/ formand etc. kan man give funktionspostkassen videre, mens man kan beholde sin personlige mail, når man skifter hverv i Røde Kors.

Navngivning for funktionspostkasse er fx afdelingsnavn.formand@rodekors.dk eller afdelingsnavn.integration.al@rodekors.dk

Relateret til

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 1 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.